Eksperci o polskim bilansie płatniczym Rośnie znaczenie handlu z Ukrainą, maleje z Rosją Gospodarka

Sprzedaż towarów do tych trzech krajów wzrosła o ponad 1/3 w porównaniu rok do roku. Zmiany nie ominęły również bilansu handlowego. Szala salda wymiany towarowej przechyliła się wyraźnie na stronę importu. Ujemny bilans polskiego handlu zagranicznego sięga już prawie 60 mld zł, a według prognoz instytucji płatniczej AKCENTA, na koniec roku może sięgnąć nawet mld zł.

W świecie globalnych łańcuchów dostaw, proces produkcji wielu dóbr jest rozsiany po kilku krajach, w których tworzy się poszczególne elementy składane następnie w jedną całość – produkt końcowy. Komponenty do maszyn produkowanych w Niemczech, które następnie wysyłane są do Chin. Celnicy zza Muru widzą w nich import z Niemiec i nie uwzględniają faktu, że część wartości dodanej została wypracowana w Polsce. Natomiast w polskich danych traktuje się taką sprzedaż jako eksport za zachodnią granicę, a nie do Państwa Środka.

Jak się oblicza saldo bilansu handlowego?

Różnica między ogólną wartością eksportu towarów, a importu towarów danego kraju lub grupy krajów. W przypadku przewagi eksportu towarów nad importem towarów występuje saldo dodatnie; w przypadku importu towarów wyższego od eksportu towarów występuje saldo ujemne.

Takiego w którym następuje duży spadek obrotów handlowych. Polska gospodarka należy do reżimów silnie inflacjogennych. Spadek inflacji wciąż nie jest generowany przez spadek popytu, lecz przez czynniki egzogeniczne czy ingerencje fiskalne w przepisy cenotwórcze. W tym roku kraje te silnie dotkną pandemia i przestały być bezpiecznymi miejscami do lokowania pieniędzy rosyjskich. W sumie deficyt obrotów towarowych wyniósł w maju 5,7 mld zł i był wyraźnie mniejszy niż w marcu i w kwietniu br.

Huawei Startup Challenge dla medtechów. Polska ma spory potencjał w innowacjach zdrowotnych

Jednocześnie podtrzymujemy nasze projekcje dot. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, wartość eksportu w cenach bieżących w styczniu i lutym wyniosła 185,6 mld zł, podczas gdy wartość importu w tym samym okresie to 176,8 mld zł. Oznacza to, że sprzedaliśmy w tym czasie o 8,8 mld zł więcej, niż kupiliśmy. W ubiegłym roku ujemne saldo wymiany towarowej wyniosło 7 mld zł. Kwota na minusie może być już ponad 10-krotnie wyższa, zwraca uwagę Miroslav Novák, główny analityk instytucji płatniczej AKCENTA, obsługującej transakcje walutowe firm zajmujących się m.in.

Wyraża bezpośrednio strukturę oraz poziom obrotów płatniczych z zagranicą. Ukazuje rodzaj powiązań kraju z gospodarką światową oraz stopień otwarcia gospodarki. Po sierpniu Polska wciąż notuje nadwyżkę w handlu zagranicznym, jednak w ostatnich miesiącach te odczyty znacznie się pogorszyły – wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny . Latem na polskim rynku transportu intermodalnego zanotowano niewielkie spadki, co związane było z trudną sytuacją za wschodnią granicą.

Niemcy: bilans handlowy powyżej oczekiwań

W efekcie Polska odnotowała najwyższy w historii deficyt w handlu dwustronnym z Chinami – wyniósł on według chińskich celników 22,4 mld dol. Po pierwsze ze zwiększeniem dostaw środków ochrony przed pandemią. W opisywanym okresie wartość importu masek ochronnych z Chin wyniosła 1,4 mld złotych (80 proc. masek sprowadzonych do Polski od kwietnia do czerwca Vipshop: What to expect after Archegos is liquidated? pochodziło z Chin). Dodatkowo zwiększony popyt w czasie pandemii na komputery i części komputerowe był zaspakajany przywozem właśnie z tego kraju. Wpływy z eksportu zaznacza się znakiem plus, a płatności importowe oznacza się znakiem minus. Różnica między wpływami z eksportu a płatnościami za import jest nazywana saldem bilansu handlowego.

  • Może w Stanach Zjednoczonych, ale nie w Polsce.
  • Dużą rolę w wynikach polskiego handlu zagranicznego w 2022 r.
  • Różnica ta wynikała z tego, że w Polsce nastąpił także spadek wartości importu pojazdów elektrycznych i hybrydowych.
  • Pandemia, wojna w Ukrainie, inflacja stawiają firmy przed trudnymi decyzjami.
  • W przypadku ujemnego bilansu handlowego, gdy wartość importu przewyższa eksport, mówimy o bilansie biernym lub o deficycie handlowym.

Zwiększyła się prawie trzykrotnie, a Polska stała się obok Chin drugim najważniejszym eksporterem akumulatorów litowo-jonowych na rynek niemiecki. Duży wzrost eksportu do Niemiec nastąpił także w przypadku wyrobów tytoniowych, odzieży oraz sprzętu do gier wideo. Przyczyniło się to do utrzymania ahmed, Author at Analityka handlowa wzrostowej tendencji w eksportu dóbr konsumpcyjnych. W grupach towarów, które stanowią specjalności eksportowe polskiej gospodarki, nastąpiło wyraźne zmniejszenie dodatniego salda. Uznajemy za zasadne dokonanie korekty w górę oczekiwań dot. Dynamiki polskiego eksportu towarów w całym 2019 r.

Szałamacha: MF nie zamierza obecnie interweniować na rynku walutowym

Tymczasem rok temu właśnie akumulacja aktywów za granicą przez sektor prywatny odgrywała główną rolę w wyprowadzaniu kapitału z Rosji. Najpopularniejszym kierunkiem lokowania kapitału poza Rosją od lat był Cypr. Rosjanie zainwestowali tam 200,9 mld dol., czyli 9 razy więcej aniżeli wynosi PKB wyspy. W danych NBP wyraźnie widać gwałtowny wzrost eksportu w maju. W paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 14,9 proc.) oraz napojach i tytoniu (o 1,9 proc.).

W okresie styczeń-kwiecień zmniejszyła się ona 1,7 raza w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i wyniosła 23,5 mld dol. Rok wcześniej nadwyżka ta wyniosła 40,1 mld dol. Korekta in plus eksportu to efekt weryfikacji jego wartości do krajów UE (wzrost o 9 proc. do poziomu 180,3 mld euro, czyli o 1,6 pkt. proc. szybciej niż zakładano).

saldo bilansu handlowego

Najwięcej kontenerów przewiozły firmy PKP Cargo, DB Cargo i PCC Intermodal. Produkcja w polskim przemyśle przetwórczym zmalała w listopadzie po raz siódmy z rzędu. Wobec słabnącego popytu, firmy próbują zmniejszać zapasy i zatrudnienie. Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych PCE w USA, kluczowy wskaźnik inflacji w USA, wzrósł w październiku o 0,3 proc., będąc kolejnym dowodem na powolne zmniejszanie się presji cen. We wrześniu średnia cena nowego samochodu osobowego wzrosła rok do roku o 17,2 proc., do 160,2 tys. Ale faktyczne wydatki mogą okazać się dużo większe, bo wysoka inflacja mocno podniosła koszt finansowania auta kredytem lub leasingiem.

Silny wzrost importu. Bilans handlowy zjechał głęboko pod kreskę

Oficjalne aktywa rezerwowe jest to zasób walut obcych przechowywany przez krajowy bank centralny (M. Nasiłowski 2006, s. 352). B. Rachunek obrotów kapitałowych to przepływy inwestycji bezpośrednich osób i firm prywatnych Dow Jones Industrial Average mired w płytkiej korekcji oraz długo i krótkookresowe przepływy pieniężne zarówno prywatne jak i rządowe. W Polsce regułą był stan deficytu handlowego, ale od 2012 r. Coraz częściej Polska kończy kolejne miesiące z nadwyżką handlową.

Ile paliwa bierzemy z Rosji?

W okresie styczeń-listopad 2021 r. Polska importowała prawie 21,5 mln ton ropy naftowej, z czego 63,6 proc. z Rosji – wynika z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

A także dużo mniejszymi lokatami robionymi przez prywatny rosyjski biznes za granicą. Firmy i przedsiębiorcy, wobec nieprzewidywalności zagranicznych rynków, zaczęli obawiać się wyprowadzać kapitał za granicę. Wysłanie zgłoszenia równoznaczne jest ze zgodą na jego publikację w serwisie. Równocześnie prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności serwisu.

– Nierównowaga w wymianie z Azją to jeden z najważniejszych problemów polskiego handlu zagranicznego i największe wyzwanie na najbliższe lata. Kraje Azji należą do grona najszybciej rozwijających się na świecie, z rosnącą klasą średnią i gigantyczną liczbą potencjalnych konsumentów oraz chłonnym i potężnym przemysłem. Po prostu trzeba tam być – twierdzi Radosław Jarema z AKCENTY. Polska zanotowała także z krajami Europy Środkowo-Wschodniej (-5 748,6 mln EUR). Nasz eksport do najważniejszego partnera tego regionu, czyli Rosji, spadł aż o 26,7 proc.

saldo bilansu handlowego

Obok dużego spadku importu motoryzacyjnego (o 6 mld złotych) wpłynęło na to zmniejszenie dostaw maszyn i urządzeń oraz dóbr pośrednich – głównie wyrobów chemicznych i tworzyw sztucznych. Jak przypomniano, tylko ten do UE wzrósł od czasu przystąpienia do Wspólnoty z 39 mld do 189 mld euro. Wzrósł też import, ale nie tak dynamicznie jak sprzedaż za granicę.

I wyniósł 29,0 proc., a w imporcie spadł o 0,5 p. proc. Dla wielu osób dużym zaskoczeniem może być to, że Polska zdecydowanie najlepiej wypada w wymianie handlowej z najbogatszymi krajami. Eksport do krajów rozwiniętych wyniósł 160,6 mld zł, a import – 110,8 mld zł, co oznacza nadwyżkę niemal 50 mld zł tylko w okresie styczeń-luty. Nadwyżka w handlu z innymi krajami UE to 43,6 mld zł, a zawężając do to strefy euro – wciąż jesteśmy 31,1 mld zł na plusie. Udział Niemiec w polskim eksporcie po sierpniu 2021 roku wzrósł do 28,8 proc., Francji do 5,8 proc., a Włoch do 4,7 proc.

Author: Maggie Fitzgerald

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.